Sensi-therapie

voor mens en dier

Bach Bloesems

WAT IS EEN BACH BLOESEM REMEDIE

Bach Bloesem Remedies zijn druppels die viermaal per dag dienen te worden ingenomen. Soms kunt u volstaan met het innemen van de druppels van één remedie maar meestal blijkt toch dat het beter is om voor een combinatie van diverse remedies te kiezen. Met deze remedies wordt dan een ‘gebruikersflesje’ samengesteld dat precies de voor u meest geschikte samenstelling van Bach Bloesem Remedies bevat.

Het gebruikersflesje
Het gebruikersflesje dat u mee krijgt, is een pipetflesje van 30ml. Het flesje bevat de speciaal voor u geselecteerde bloesemremedies, bronwater en een klein beetje alcohol voor de houdbaarheid (indien u geen alcohol mag of wilt gebruiken dan kunt u dit van tevoren melden).
Uit dit flesje neemt u viermaal daags vier druppels in. Wanneer u de druppels regelmatig inneemt, dan doet u ongeveer drie weken tot een maand met het flesje. Bij een vervolgconsult kan dan bekeken worden of de voorgeschreven combinatie bloesemremedies nog nodig is of dat ze aangepast moet worden aan de nieuwe situatie omdat er waarschijnlijk al een merkbare verandering is opgetreden, of dat verdere bach behandeling niet nodig is.

Inname en dosering
Uit dit flesje neemt u viermaal daags vier druppels in. Dit mag rechtstreeks op/onder de tong maar u mag de druppels ook in een beetje water, thee, vruchtensap of yoghurt innemen.de pipet schoon houden en niet in aanraking laten komen met b.v de tong o.i.d. De remedies verrichten optimaal hun werk wanneer u ze volgens het voorschrift inneemt. Het verhogen van de dosering en/of de innamefrequentie geeft niet een beter of een sneller resultaat en is dus onnodig. Het verlagen van de dosering of de innamefrequentie heeft als effect dat de druppels minder goed hun werk kunnen doen. Wij adviseren u dan ook om de aanbevolen dosering aan te houden en indien nodig hierover contact op te nemen met uw Bachconsulent.

Wanneer mag u verbetering verwachten?
De Bach Bloesem Remedies werken heel snel ingeval er sprake is van acute situaties die niet voortgekomen zijn uit onevenwichtigheden van langdurige aard. Dus als u zich bijvoorbeeld moe voelt na een dag hard werken en u neemt wat Olive, dan zult u het gunstige effect daarvan snel voelen. Ook de Rescue Remedy, die speciaal is samengesteld voor gebruik in noodgevallen, geeft vaak al heel snel bijzonder spectaculaire resultaten.
Bij wat meer ingewikkelder problemen heeft de behandeling soms even tijd nodig om aan te slaan omdat het dan vaak een veranderingsproces in uzelf betreft en veranderen gaat nu eenmaal niet zomaar van de ene op de andere dag. Als het probleem dat wordt aangepakt al een tijdje speelt of als er fundamentele onevenwichtigheden bij betrokken zijn, kan het dus wel even duren om tot de kern ervan door te dringen. De behandeling kan dan enkele weken tot maanden duren waarbij de veranderingen heel langzaam plaatsvinden. Vaak is het dan zelfs zo dat uw omgeving de verandering in u eerder opmerkt dan uzelf!
Iedereen reageert op zijn eigen manier op de Bach Bloesem Remedies. Hoe en hoe snel u zult reageren op de remedies is afhankelijk van uw persoonlijkheid, de ernst en de duur van het probleem.
De Bach Bloesem Remedies zijn gemakkelijk te gebruiken en ze zijn geschikt voor de hele familie. Ze kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en ze belemmeren de werking van uw geneesmiddelen niet. U kunt de Bach Bloesem Remedies dan ook gerust gebruiken in combinatie met andere medicijnen (inclusief homeopatische middelen) zonder dat de werking ervan wordt verstoord of belemmerd wordt. Kortom: Bach Bloesem Remedies bieden jong en oud de nodige ondersteuning voor het welzijn van lichaam en geest.
Let op: de Bach Bloesem Remedies vervangen geen noodzakelijke medische behandelingen!
Mocht u de precieze werking willen weten van uw remedie, dan kunt u me een mail sturen.

Webdesign: Arjan Douma, 2017